Lastuamisnesteet.fi esimerkkinä avaimet käteen-sivustosta

Webtalon yksi hyvä esimerkki markkinoinnin monipuolisesta osaamisesta ja mahdollisuuksista on verkkosivuvalmistus. Projektin toteutuksessa tarvitaan teknisen taidon lisäksi visuaalista ja graafista suunnittelua, kuvasuunnittelua ja kuvan tuottamista, konseptin suunnittelua ja sisällön tuottamista. Lastuamisnesteet.fi on sivusto, joka toteutettiin asiakkaan tarpeesta ja asiakkaan toiveesta itsenäisesti. Lähtökohtana oli tuotemerkki Blaser. Pohjatyöt tehtiin tutustumalla sveitsiläisen valmistajan sivustoon ja haastattelemalla heidän edustajaansa. Tuotetiedot ja käyttöturvatiedotteet sekä yleiskuvitus kerättiin valmistajalta.

Tekninen asiantuntijasivusto tuotebrändin mukaan

Tavanomaisesta tuotemarkkinoinnista poiketen sivuston sisällöntuotannossa keskityttiin tuotteen etuihin ja hyötyihin. Tavoitteena oli luoda sivusto, joka tarjoaa asiantuntijatietoa ja apua tilanteissa, joissa konepajan lastuamisnestevalinnoista vastaava henkilö saa hyödyllisiä vinkkejä ja ohjeita. Jokaisen konepajan tilanne on erilainen, riippuen teollisuusalasta, työstötavoista ja laatukriteereistä, joten Blaserin edustaja auttaa työstönesteen valinnassa ja käytössä. Sivustolla on luettavissa tuoteriippumattomat artikkelit lastuamisnesteiden oikeaoppisesta valinnasta, käytöstä ja ylläpidosta, hävittämisestä ja käytöstä. Artikkeleiden kuvitus valmistettiin helppolukuisiksi, havainnollisiksi graafeiksi. Sivuston yleisilme suunniteltiin Blaser-brändin mukaiseksi, joka nostaa esille myös työstönesteiden ekologisuuden ja työturvallisuuden.

Sivustolla säännöllinen kehitystyö ja huolenpito

Sisältötekstiä optimoidaan ja sivuston WordPress alustan, lisäosien ja tietoturvan päivityksistä huolehditaan säännöllisesti. Sama koskee myös tuotteen myyjäsivustoa edufix.fi, joka on linkitetty ristiin tuotesivuston kanssa. Lastuamisnesteet.fi sivustolle rekisteröitiin googlehakujen ja sivuston löydettävyyden vuoksi myös domain leikkuunesteet.fi, molemmista yksikkömuoto lastuamisneste ja leikkuuneste sekä puhekielestä tuttu mulju.fi. Valitettavasti kansainvälisen tuotevalmistajan taholta ei ollut mahdollista saada käyttöön blaser.fi domainia, joka linkittyy kuitenkin valmistajan sivustolle blaser.com.

Kotisivut: www.lastuamisnesteet.fi

Kuvat: Jari Sundgrén
Tekstit: Raija Sundgrén